Feja në Shoqëri: Modeli Shqiptar!

Nisma “Feja në Shoqëri: Modeli Shqiptar!” synon të promvojë, shpërndajë dhe kultivojë vlerën e shquar të shqoqërisë shqiptare: vlerën e bashkëjëtesës së diversiteteve fetare në paqe, harmoni dhe integritet. Nisma synon të promovojë, shpërndajë dhe kultivojë vlerën unikale të shoqërisë shqiptare gatuar në shekuj e mijëvjeçarë, jo vetëm për shoqërinë shqiptare por në nivel rajonal, europian dhe global. Nisma do të jetë një event përvjetor i cili do të përbëhet nga këto veprimtari: Ekspozita e besimeve dhe vlerave fetare; Vizitat e ndërsjellta në institucionet e komuniteteve fetare në Shqipëri; Konferenca Shkencore Ndërkombëtarë; Rrjetëzimi dhe Shpërndarja.

Reis Mulita
Promotor i nismës Feja në Shoqëri: Modeli Shqiptar!

Bashkëjetesa fetare e shqiptarëve e prekshme në çdo pëllëmbë të tërritorit shqiptar, kohezive dhe integruar në kohë dhe hapësirë, është një vlerë dhe trashëgimi e padiskutueshme, jo vetem shqiptare, e si e tillë duhet të njihet, ruhet dhe kultivohet.. !

Lajme

Lexoni lajme te shkruara per projektin e zhvilluar.
Bashkëjetesa fetare, vlerë unikale e shoqërisë shqiptare
Arbi Fortuzi 08/05/2019

Instituti i Bashkëpunimit për Integrim dhe Zhvillim, me mbështetjen e Muzeut Historik Kombëtar organizoi të mërkurën Konferencën Shkencore “Të Integrojmë Shoqëritë përmes Harmonisë Fetare dhe Bashkëjetesës”.

Ekspozita “Feja në shoqëri, modeli shqiptar”...
Valeria Dedaj 06-05-2019

Krerët e komuniteteve fetare në Shqipëri flasin për harmoninë që ekziston mes besimeve të ndryshme në vendin tonë. Ata mendojnë se shteti duhet që të punojë më shumë për edukimin e paqes, sepse vetëm kështu harmonia mes tyre do të jetë më e sigurtë.

Bëhuni pjesë e pyetësorit!

Nje shpjegim rreth pyetesorit

Kontakte

Logo
Rreth nesh

Dicka rreth nesh

Na ndiqni
Kontakte
  • Rr. Robert Shvarc, Pall. BEEM 9/2
  • +355 68 22 40 414
  • info@icidalbania.com
  • www.icidalbania.com