ICID Albania është duke zhvilluar takime individuale në terren dhe virtuale me aktorë publikë dhe jo publikë, kontribues dhe të prekur drejtperdrejt nga gjendja dhe zhvillimet e baseneve ujore ne territorin administrativ ku ata jetojnë dhe zhvillojnë veprimtarinë sociale dhe profesionale. Për këtë qëllim ju ftojmë dhe ju mirëpresim të komunikojmë drejtpërdrejt dhe virtualisht.

Adresat tona të komunikimit janë si më poshtë:

Tel/mob :0697413743

e-mail: info@icidalbania.orgicidalbania@yahoo.com

Për tu njohur më tepër me projektin na vizitoni në faqen tonë web: https://www.icidalbania.org/, Facebook dhe Instagram.