Muzeu i Migracionit tregon historinë e personave migrantë të cilat kanë ikur dhe kanë ardhur në truallin shqiptar nërpërmjet një modeli gjithëpërfshirës, jopolitik dhe i aksesueshëm nga të gjithë. Ashtu nja institucion që e vendos historinë e migrimit në vendin e duhur, në vëmendjen e ndërgjegjes sonë kombëtare, deri më tani të munguar.

Learn More

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here